انتشارکتاب”حافظه اجتماعی و روایت داستانی”

“آژنگ نیوز”:کتاب”حافظه اجتماعی و روایت داستانی؛ با نگاه به رمان تاریخ‌گرای فارسی دهه چهل”منتشر شد.نویسنده: نادر امیری، نشر نگاه معاصر، چاپ اول ۱۴۰۰، ۳۴۴صفحه، ۷۷۰۰۰تومان. درباره کتاب این اثر شاید…

نشست مجازی”قیاس میان کتیبه های آرامگاهی اورارتویی و هخامنشی”

“آژنگ نیوز”:نشست مجازی”قیاس میان کتیبه های آرامگاهی اورارتویی و هخامنشی”برگزار می شود. باحضور :میهمان،مریم دارا و میزبان،شادی ابراهیمی زمان:چهارشنبه ۲۶ خرداد ماه سال ۱۴۰۰ خورشیدی سلاعت۱۴ گروه خبر

انتشار کتاب “شیراز؛ یک شهر سی و یک داستان”

“آژنگ نیوز”:کتاب “شیراز؛ یک شهر سی و یک داستان”منتشر شد. گردآورنده: محمد کشاورز، انتشارات نیلوفر، چاپ اول ۱۴۰۰، ۴۲۴صفحه، ۷۵۰۰۰تومان. درباره کتاب سی‌ویک داستان این کتاب هرکدام نگاهی دارند به…