دسته: تکنولوژی

توربین های بادی هلندی برای نجات جان عقاب ها با دوربین های هوشمندمجهز شدند

“آژنگ نیوز”:توربین های بادی هلندی برای نجات جان عقاب ها با دوربین های هوشمند روی توربین ها مجهز شدند. این دستگاه اجسام ورودی را از راه دور تشخیص می دهد…