دسته: علمی

برگزاری نشست “بزرگداشت استاد مرحوم دکتر سید امیرمحمود انوار”

“آژنگ نیوز”:نشست “بزرگداشت استاد مرحوم دکتر سید امیرمحمود انوار”برگزار می شود. زمان: پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۶ سالن فردوسی برنامه به صورت حضوری برگزار می گردد. ورود برای عموم…

انتشار کتاب”حرفه و صنعت فوردیسم جهانی: آلمان نازی، روسیه شوروی و رقابت بر سر نظم صنعتی”

“آژنگ نیوز”:کتاب”حرفه و صنعت فوردیسم جهانی: آلمان نازی، روسیه شوروی و رقابت بر سر نظم صنعتی”نویسنده: استفان جی. لینک .این کتاب تاریخ جهانی جدید فوردیسم از رکود بزرگ تا دوران…

آیین نکوداشت استاد بزرگ علوم سیاسی و روابط بین الملل دکتر قاسم افتخاری

“آژنگ نیوز”: آیین نکوداشت استاد بزرگ علوم سیاسی و روابط بین الملل دکتر قاسم افتخاری برگزار می شود. با گفتارهایی از:  حسین پوراحمدی  ابوالفضل دلاوری  حمیدرضا رحمانی زاده  محمدکاظم سجادپور…