گزارشی ازنشست “تحلیل مستند بلیغ(درباره مشهورترین کلاهبردار تاریخ ایران)”

“آژنگ نیوز”:نشست “تحلیل مستند بلیغ(درباره مشهورترین کلاهبردار تاریخ ایران)” به همت گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی، انجمن حقوق شناسی، موسسه حقوق و هنر و کانون وکلای دادگستری، روز شنبه…

انتشارکتاب اسلام نص گرا: تاریخ و عقاید اخباریان شیعه‌

“آژنگ نیوز”: کتاب اسلام نص گرا: تاریخ و عقاید اخباریان شیعه‌ منتشر شد. نویسنده: رابرت گلیو / ترجمه: سیدمهدی طباطبایی و ابراهیم سلیمی نوه/ قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب…