تقویم تاریخ ایران،امروز ۱ فروردین ماه

“آژنگ نیوز”:تقویم تاریخ ایران، امروز ۱ فروردین ماه،بدین شرح است: ۱فروردین ماه سال ۱۳۵۴ خورشیدی،نخستین توربوترن در راه اهن تهران-مشهد به کار افتاد. ۱فروردین ماه سال ۱۳۴۵ خورشیدی،موافقتنامه مربوط به…