دسته: جهانی

انتشارکتاب”هنر کشف: کاوش در گذشته در اروپای رنسانس”

“آژنگ نیوز”: کتاب”هنر کشف: کاوش در گذشته در اروپای رنسانس”منتشر شد. نویسندگان: آنتونی گرافتون مارن الیزابت شواب منتشر شده: درنوامبر، ۲۰۲۲ ناشر: انتشارات دانشگاه پرینستون درباره کتاب کتاب  به بیان…

انتشارکتاب”آینه و ذهن: تاریخچه خودشناسی در علوم انسانی”

“آژنگ نیوز”: کتاب”آینه و ذهن: تاریخچه خودشناسی در علوم انسانی”منتشر شد. نویسنده: کاتیا گونتر کاتیا گونتر منتشر شده: نوامبر، ۲۰۲۲ ناشر: انتشارات دانشگاه پرینستون درباره کتاب درکتاب”آینه و ذهن”بیان می…

انتشارکتاب”قدرت بزرگ ملل کوچک”

“آژنگ نیوز”:کتاب”قدرت بزرگ ملل کوچک”منتشر شد. نویسنده: الیزابت الیس منتشر شده: نوامبر، ۲۰۲۲ ناشر: انتشارات دانشگاه پنسیلوانیا در کتاب”قدرت بزرگ ملل کوچک”، با عنوان فرعی “دیپلماسی بومی ملل کوچک در…