برچسب: فوتبال

تقویم تاریخ ایران،امروز ۵خرداد ماه

“آژنگ نیوز”:تقویم تاریخ ایران،امروز ۵خرداد ماه بدین شرح است: ۵خرداد ماه سال ۱۳۵۰ خورشیدی،رئیس انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم اتحاد شوروی سوسیالیستی به ریاست کمیته برگزاری جشن های ۲۵۰۰ساله ایران انتخاب…