برچسب: هند

برگزاری نشست علمی ترویجی “جایگاه ترقیمه‌ها و گزیده‌های مجموعه خطی حسینی قادری جامی در تبیین جریان‌های دینی و سیاسی ایران و هند”

“آژنگ نیوز”:نشست علمی ترویجی “جایگاه ترقیمه‌ها و گزیده‌های مجموعه خطی حسینی قادری جامی در تبیین جریان‌های دینی و سیاسی ایران و هند“برگزار می شود. باحضور: محمدرضا ابویی مهریزی دکتر سید…

انتشارکتاب”بازرگانان فضیلت: هندوها، مسلمانان، و دست نخوردگان در جنوب آسیای قرن هجدهم”

“آژنگ نیوز”: کتاب”بازرگانان فضیلت: هندوها، مسلمانان، و دست نخوردگان در جنوب آسیای قرن هجدهم”منتشر شد. نویسنده:دیویا چریان منتشر شده: دسامبر ۲۰۲۲ انتشارات دانشگاه کالیفرنیا برنده جایزه جوزف دبلیو الدر ۲۰۲۲…