برچسب: هند

انتشارکتاب”بازرگانان فضیلت: هندوها، مسلمانان، و دست نخوردگان در جنوب آسیای قرن هجدهم”

“آژنگ نیوز”: کتاب”بازرگانان فضیلت: هندوها، مسلمانان، و دست نخوردگان در جنوب آسیای قرن هجدهم”منتشر شد. نویسنده:دیویا چریان منتشر شده: دسامبر ۲۰۲۲ انتشارات دانشگاه کالیفرنیا برنده جایزه جوزف دبلیو الدر ۲۰۲۲…