ماه: اردیبهشت 1403

انتشارکتاب روی نیمکت: نویسندگان زیگموند فروید را تحلیل می کنند

“آژنگ نیوز”:کتاب روی نیمکت: نویسندگان زیگموند فروید را تحلیل می کنند،منتشر شد.ویرایش شده توسط اندرو بلاونر .کتاب مجموعه ای از مقالات رنگارنگ و صریح و قطعات دیگر درباره فروید و…

تقویم تاریخ ایران،امروز۲۹اردیبهشت ماه

“آژنگ نیوز”:تقویم تاریخ ایران،امروز۲۹اردیبهشت ماه بدین شرح است: ۲۹فروردین ماه سال ۱۳۵۰ خورشیدی،اساسنامه شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری شاوور از طرف مجلس سنا تصویب شد. ۲۹فروردین ماه سال ۱۳۵۱ خورشیدی،نمایشگاه…