ماه: فروردین 1403

انتشارکتاب “دیالکتیک رهایی (هگل / فروید / فانون) “

“آژنگ نیوز”: کتاب “دیالکتیک رهایی (هگل / فروید / فانون) “منتشر شد. تعداد صفحات: ۳۳۶ نویسنده: استفان بردپولان مترجم: پرویز شریفی درآمدی – آفتاب پیرزاده – مهرداد مومنی ناشر: گام…