ماه: اسفند 1402

انتشارکتاب “پیامبران بومی‌گرای ایران در سده‌های آغازین اسلام”

“آژنگ نیوز”:کتاب “پیامبران بومی‌گرای ایران در سده‌های آغازین اسلام“ منتشر شد.شورش‌های دهقانی و زردشتی‌گری محلینویسنده پاتریشیا کرونترجمه کاظم فیروزمند چاپ اول ۱۴۰۲، نشر نامکقطع وزیری، ۷۴۴صفحه، جلد سختقیمت: ۸۰۰۰۰۰تومان. گروه…

اجرای نمایشنامه مولیر قدیمی

“آژنگ نیوز”:اجرای نمایشنامه مولیر توسط‌ شاگردان‌ مدرسه آلیانس‌/ همدان، ۹ اسفند ۱۳۰۴ خورشیدی اسامی تعدادی از دانش‌آموزان‌۱- مشفق‌ همدانی ۲-موسی نیکبخت‌ (در نقش‌ زن‌)۳-امیرسازگار (در نقش‌ زن‌) ۴-گوهر آقایی گروه…