دسته: پوشه

هنرپیشه های ایرانی نیم قرن است مالیات می پردازند.

“آژنگ نیوز”:هنرپیشه های ایرانی نیم قرن است که مالیات می پردازند.اما تازه این روزها  درباره معافیت مالیاتی فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری در لایحه بودجه ۱۳۹۹،نکاتی مطرح شد که…