دسته: پوشه

امروزسالروز درگذشت فریدون توللی باستان شناس و نویسنده ادبی معاصر

“آژنگ نیوز”:امروزسالروز درگذشت فریدون توللی باستان شناس و نویسنده ادبی معاصر است. او در رشته باستانشناسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شد و به‌کار باستان‌شناسی روی آورد و تا امرداد…