ماه: تیر 1402

برگزاری نشست”شب علی اصغر لطیفی”

“آژنگ نیوز”:نشست”شب علی اصغر لطیفی”برگزار میشود. سخنرانان:فربد فدایی ،پرویز پرستویی، سیمون آیوازیان، هوشنگ مهر اردلان، مهدی قائمی، کمال گلستانی، علی شمس ،مازیار ناظمی و علی دهباشی. زمان:یکشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۲،…

آثار تمدنی شکل گیری دودمانهای پارسی در هند

“آژنگ نیوز”:شکل گیری دودمان پارسی در هند یک رویداد تاریخی مهم است.پس از حمله اسکندرمقدونی و پراکنده شدن هخامنشیان،در هند دودمانی تقریبا پارسی ایجاد میشود که بنیانگذار آن «چاندراگوپتا»نخستین امپراتور…