دسته: تبلیغات دیروز

روشهای شرکتهای نوشابه سازی برای جلب مشتری!

“آژنگ نیوز”:شرکتهای نوشابه سازی از قدیم برای جلب مشتری ترفندهای مختلفی را بکار میگرفتند.این یک تبلیغ در دهه پنجاه میلادی برای نوشابه سون آپ است.در تبلیغ ادعا شده که نوزادان…

تبلیغ دوچرخه سواری به جای خر سواری

به گزارش “آژنگ نیوز”تبلیغ دوچرخه سواری به جای خر سواری،شیوه و شگردی است که کانون آگهی زیبا برای رواج دوچرخه سواری از آن استفاده کرده است.دوچرخه هرکولس در سال۱۳۳۱ وارد…