ماه: خرداد 1402

برگزاری نشست بررسی کتاب «سراب‌گرایی صنعتی در نظام قبایلی ایران»

“آژنگ نیوز”:نشست بررسی کتاب «سراب‌گرایی صنعتی در نظام قبایلی ایران» تألیف علی رضاقلی برگزار میشود. به مناسبت انتشار کتاب «سراب‌گرایی صنعتی در نظام قبایلی ایران» تألیف استاد فقید علی رضاقلی،…