دسته: تبلیغات

روشهای شرکتهای نوشابه سازی برای جلب مشتری!

“آژنگ نیوز”:شرکتهای نوشابه سازی از قدیم برای جلب مشتری ترفندهای مختلفی را بکار میگرفتند.این یک تبلیغ در دهه پنجاه میلادی برای نوشابه سون آپ است.در تبلیغ ادعا شده که نوزادان…