ماه: شهریور 1402

تقویم تاریخ ایران،امروز ‍۲۲شهریور ماه

“آژنگ نیوز”: تقویم تاریخ ایران،امروز ۲۲شهریور ماه بدین شرح است: ۲۲شهریور ماه سال ۱۳۵۰ خورشیدی،اعضای مجمع عمومی انجمن ملی سالمندان ایران که برای تامین رفاه هرچه بیشتر سالمندان تاسیس شده،معرفی…