برچسب: مطبوعات

انتشارکتاب «اخبار و اسناد ابوالحسن صبا در مطبوعات و آرشیو اسناد ملی»

“آژنگ نیوز”:کتاب «اخبار و اسناد ابوالحسن صبا در مطبوعات و آرشیو اسناد ملی» به کوشش: مهدی نورمحمدی توسط انتشارات ماهور منتشر شد. این کتاب حاوی دو بخش است. در بخش…

انتشاردوفصلنامه” پژوهشنامهٔ مطالعات نسخ خطی”

“آژنگ نیوز”:دوفصلنامه” پژوهشنامهٔ مطالعات نسخ خطی”از سوی آستان قدس رضوی با همکاری انجمن ایرانی تاریخ اسلام منتشر شد.دوره ۱، شماره ۲، شهریور ۱۴۰۲(https://manuscripts.aqr-libjournal.ir/issue_21775_24744.html) عناوین مطالب آسیب‌شناسی کمّی پایان‌نامه‌های دانشگاهی نگارش‌یافته…