برچسب: قاجار

سرنوشت تلخ دو سیاست‌مدار سرشناس و کارگزار پرنفوذ دوره‌های قاجار و پهلوی

“آژنگ نیوز”: دو سیاست‌مدار سرشناس و کارگزار پرنفوذ دوره‌های قاجار و پهلوی عبدالحسین خان تیمورتاش (سردار معززالملک و سردار معظم خراسانی) بودند. آنها در فرآیند دگرگونی حکومت از قاجار به…