برچسب: قاجار

برگزاری نشست بررسی کتاب «گونه‌شناسی نثر فارسی درعصر قاجار»

“آژنگ نیوز”: نشست بررسی کتاب «گونه‌شناسی نثر فارسی در عصر قاجار»برگزار می شود. به مناسبت انتشار کتاب «گونه‌شناسی نثر فارسی در عصر قاجار» تألیف دکتر محمدرضا حاج‌آقابابایی که از سوی…

انتشارکتاب”زوال نظام اجتماعی قاجار”

“آژنگ نیوز”: کتاب”زوال نظام اجتماعی قاجار”از سوی نشر نی منتشر شد.نویسنده:رضا رییس طوسی.ناشر نشر نی. درباره کتاب لرد کرزن، نایب‌السلطنه‌ی بریتانیا در هند، درباره‌ی امتیازی که دولت ناصرالدین شاه قاجار…