برچسب: عراق

تقویم تاریخ ایران،امروز۱۱اردیبهشت ماه

“ آژنگ نیوز”:تقویم تاریخ ایران،امروز ۱۱اردیبهشت ماه بدین شرح است: ۱۱اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۲ خورشیدی،کنگره بین المللی آسیای مرکزی در عصر هخامنشی با شرکت گروه زیادی از پژوهشگران و دانشجویان…

تقویم تاریخ ایران،امروز۹اردیبهشت ماه

“ آژنگ نیوز”:تقویم تاریخ ایران،امروز ۹اردیبهشت ماه بدین شرح است: ۹اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۴ خورشیدی،صدام حسین رییس شورای انقلاب عراق در راس هیاتی وارد تهران شدودر فرودگاه مهرآباد به خبرنگاران…

انتشارکتاب”از طریق لنز: رؤیاهای لطیف العانی از عراق باستان”

“آژنگ نیوز”:کتاب”از طریق لنز: رؤیاهای لطیف العانی از عراق باستان”منتشر شد. ویرایش شده توسط پدرو آزارا کاوشی .این کتاب به زیبایی و به گونه ای مصور در مورد اینکه چگونه…