ماه: دی 1402

برگزاری آیین نکوداشت استادفرزانه دکتر حسن عابدی جعفری

“آژنگ نیوز”: آیین نکوداشت استادفرزانه دکتر حسن عابدی جعفری برگزار میشود. سخنرانان: محمدسعید تسلیمی عبدالله توکلی علیرضا دیهیم شمس السادات زاهدی محمدابراهیم سنجقی بهمن عشقی سیدمحمد مقیمی فرشاد مومنی مهدی…