آژنگ نیوز”:تصویری از معلمین دارالفنون در دیماه سال ۱۳۴۳ خورشیدی در اینجا دیده میشودحاضران در تصویر:

دارالفنون - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

ردیف نشسته از چپ

عبدالهىدانشمند شریفیان مهدوىصدرالغروىکمره اى

لسانى(ناظم)-رجایىتوحیدى

حسینىایستاده از چپ براست

حنایى؟قلى پورصهباشیخانکیوانفرسرور(رییس)-

شهبازى(معاون)-عابدینىضیاءىمشرف آزادتبریزى؟ولایى؟مسعودیان

گروه تاریخ

گروه تاریخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *