آژنگ نیوز: مرداویج زیاری،رویای احیای شاهنشاهی ساسانی را داشت.این رویا از جمله اهداف زیاریان در زمینه تشکیل حکومت در شمال ایران ودر دوره تاریخ میانه ایران بود.

مسعودی پس از شرح فتوحات مردآویج و متصرفات وسیع او و قدرت فوق العاده ای که پیدا کرده بود گوید: تختی از طلا مرصع به جواهر تهیه نمود و تحقیق کرد که تاج شاهنشاهان ساسانی چگونه و به چه هیبتی بوده است؟صورت یک یک آنها را برای او کشیدند مردآویج تاج انوشیروان را پسندید و انتخاب کرد.مردآویج میخواست به بغداد رود ، خلیفه را از میان بردارد و شرق و غرب جهان اسلام را تا آنجا که در تصرف عباسیان بود به دست آرد.

مرداویج - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

مؤلف الفخری گوید : مردآویج میخواست بغداد را بگیرد و دولت آل عباس را به ایرانیان  منتقل سازد. سیوطی گوید : مردآویج میگفت من شاهنشاهی ساسانی را بر میگردانم وی بر تختی از طلا مینشست که در پائین آن تختی از نقره بود.مردآویج در نظر داشت بغداد را متصرف شود و مدائن را پایتخت قرار دهد و تاج بر سر گذارد برای این منظور به عبدالله بن وهبان که حکومت اهواز را به او داده بود نوشت که ایوان مدائن و طاق کسری را تعمیر کند و به همان هیبت و صورتی که در زمان انوشیروان داشته در بیاورد نوشت که خود او در واسط منتظر خواهد ماند تا این دستور پایان پذیرد.

فرمان داده بود تاجی عظیم و گوهر نشان برای او بسازند، بر روی تختی از زر مینشست پائین تر تختی از نقره که فرشی بر روی آن پهن کرده بودند قرارداشت پائین تر از آن کرسی های زراندود گذاشته بودند تا هر یک از رجال به نسبت مقامش روی آن بنشیند عامه مردم در فاصله دوری خاموش وساکت می ایستادند و آنگاه که چنین کرد اگر کسی با او سخن گفت شاهنشاه بخواندش. مرداویج درصدد آداب و رسوم و جشن های ایرانی بود ازین رو در اصفهان که پایتختش بود جشن سده بزرگ و باشکوهی برپا کرد. اما او خیلی زود توسط غلامانش کشته شد و نتوانست به اهدافی که داشت برسد.

منبع

شاهنشاهی عضدالدوله دیلمی، علی اصغر فقیهی، ص ۱۸ و ۱۹

گروه تاریخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *