“آژنگ نیوز”:تاریخ پیدایش قهوه خانه دقیقاً معلوم نیست آنچه مسلم است از عهد شاه عباس در بیشتر شهرهای بزرگ ایران مخصوصاً در قزوین و اصفهان قهوه خانه های متعدد دایر بود در اصفهان قهوه خانه های بزرگ و معروف بیشتر در اطراف میدان نقش جهان بود.قهوه خانه های اصفهان بسیار بزرگ و در و دیوارهای سفید و پاکیزه داشت. درهای قهوه خانه از چند سو به خارج باز میشد، در اطراف قهوه خانه طاق نماها و شاه نشین هایی ساخته و با قالی و فرش های دیگر مفروش می کردند.

شبها چراغ های فراوانی را که از سقف قهوه خانه ها فرو آویخته بودند، می افروختند. در میان قهوه خانه هم حوضی بود که همیشه آب پاک و روشنی از اطرافش فرو میریخت طبقات مختلف مردم از اعیان و رجال دربار و سران قزلباش تا شاعران و اهل قلم و نقاشان و سوداگران برای گذراندن وقت و دیدار دوستان و سرگرم ساختن خود به بازیهای مختلف و یا مناظرات شاعرانه و شنیدن اشعار شاهنامه و حکایات و قصص و تماشای رقصهای گوناگون و بازی ها و تفریحات دیگر به آنجا میرفتند.حتی گاه شاه و وزیر اعظم او به معیت نمایندگان سیاسی خارجی به این قهوه خانه ها آمد و رفت میکردند.

صفویه قهوه خانه - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

در این قهوه خانه ها ضمن کشیدن قلیان و چیق عده ای به بازی های مختلف مثل شطرنج و نرد و گنجفه و پیچاز و تخم مرغ بازی و امثال آنها سرگرم میشدند تخم مرغ بازی که هنوز هم در ایران معمول است در دوره صفویه از بازی های متداول بود و حتی شاه عباس گاهی با مردم کوچه تخم مرغ بازی میکرد.شاهنامه خوانی در قهوه خانه ها بسیار رواج داشت. شاهنامه خوانی کار آسانی نبود و شاهنامه خوانان غالباً شاعر و ادیب بودند. شاه عباس خود به شاهنامه ی فردوسی علاقه ی بسیار داشت و درمجلس او شاعران سخن شناس و خوش آهنگی شاهنامه میخواندند.

منابع
نمایش در ایران، بهرام بیضایی، ص ۶۹
تاریخ زندگی ایرانیان در خلال روزگاران، مرتضی راوندی، ۱۴۴ و ۱۴۵

گروه تاریخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *