“آژنگ نیوز”:بیاییم به صورت حدی به پیشینه نظریه مسطح بودن زمین بپردازیم بخشی از “دانش مشترک” در مورد قرون وسطی وجود دارد که بارها و بارها شنیده ایم بدین مضمون که : مردم قرون وسطی فکر می کردند زمین صاف است. علاوه بر این، ادعای دومی وجود دارد که ما چند بار شنیده ایم: اینکه کلمب با تلاش او برای یافتن مسیری غربی به آسیا با مخالفت روبرو شد، زیرا مردم فکر می کردند زمین صاف است و او سقوط می کند. اما”حقایق” به صورت گسترده با یک مشکل بسیار بزرگ مواجه است زیرا: کلمب، و بسیاری از مردم قرون وسطی(اگر نگوییم همه مردم قرون وسطی) می دانستند که زمین گرد است. همانطور که بسیاری از اروپاییان باستان، و کسانی که پس از آنها زندگی میکردند نیز میدانستند که زمین گرد است.

واقعیت

در قرون وسطی، این باور عمومی در میان تحصیلکردگان وجود داشت که زمین یک کره است. کلمب در سفر خود با مخالفت روبرو شد، اما نه از جانب افرادی که فکر می کردند او از لبه جهان خارج می شود. در عوض، مردم بر این باور بودند که او کره زمین را بسیار کوچک پیش‌بینی کرده بود ویقینا او قبل از اینکه به آسیا برسد، ذخایرش تمام می‌شود.

درک زمین به عنوان یک کره

مردم اروپا احتمالاً معتقد بودند که زمین در یک مرحله مسطح است، اما این در تفکر امکان دارد دردوره بسیار اولیه باستان، قبل از قرن چهارم قبل از میلاد،و در مراحل اولیه تمدن اروپایی، وجود داشته باشد.البته درهمین تاریخ بود که متفکران یونانی نه تنها متوجه شدند که زمین یک کره است، بلکه ابعاد دقیق سیاره ما را نیزمحاسبه کرده بودند.

زمین 1 - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

در همین دوران بحث های زیادی در مورد اینکه کدام نظریه بهترودرست تر است و اینکه آیا مردم در آن سوی دنیا زندگی می کردند، وجود داشت. در مجموع گذار از دنیای باستان به دنیای قرون وسطی اغلب به دلیل از دست دادن دانش، و”حرکت به عقب” مقصر شناخته می شود، اما این باور که جهان یک کره بود در نویسندگان سراسر دوره هامشهود است. شاید چند نمونه از کسانی که به آن شک داشتند،دیده شده است اما هزاران نمونه از دانشمندان وکسانی که شک نداشتند، گرد بودن زمین رامورد تاکید قرار داده اند.

چرا افسانه زمین مسطح؟

این ایده که مردم قرون وسطی فکر می کردند زمین مسطح است، به نظر می رسد در اواخر قرن نوزدهم به عنوان چوبی برای ضرب و شتم کلیسای مسیحی قرون وسطی، که اغلب به دلیل محدود کردن رشد فکری در آن دوره سرزنش می شود، گسترش یافت. این اسطوره همچنین این موضوع یکی از ایده های مردم در مورد «پیشرفت» و مقابله با دانش دردوران قرون وسطی است که از آن دوره به عنوان دوره وحشی گری بدون تفکر زیاد یاد می شود.

پروفسور جفری راسل استدلال می کند که اسطوره کلمب در تاریخ کلمب از سال ۱۸۲۸میلادی توسط واشنگتن ایروینگ سرچشمه گرفته است، که ادعا می کرد که الهی دانان و کارشناسان آن دوره با تامین مالی سفرها به دلیل صاف بودن زمین مخالف بودند. اکنون این نظریه نیز نادرست شناخته شده است، اما بهر حال متفکران ضد مسیحی از آن استفاده کرده اند. در جمع بندی نهایی باید اشاره کرد که در واقع، راسل در ارائه خلاصه ای از کتاب خود با عنوان «اختراع زمین مسطح: کلمب و مورخان مدرن» می گوید:

هیچ کس قبل از دهه ۱۸۳۰ باور نداشت که مردم قرون وسطی فکر می کرده اند که زمین مسطح است.

مترجم:علی محرابی

گروه تاریخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *