حوض مرغابی برای جادوگران

“آژنگ نیوز”:اروپاییان ،در قرون وسطی یک حوض مرغابی برای جادوگران درست کرده بودند که جادوگران را در آن غرق میکردند. این فرورفتگی که در تصویر و در زمین مشخص است ؛زمانی بسیار عمیق تر و پر از آب بود.

اینجا جایی است که جادوگران را به یک “وزنه سنگین” می بستند و در آب می انداختند . اگر غرق می شد!از جادوگری مبری میشد! و اگر زنده می ماندند گناهکار بودند و به دار آویخته می شدند!

گروه تاریخ

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مناسبت امروز

از دیروز