شناسی

انتشارکتاب”مردم‌شناسی دانش پزشکی در فرهنگ ایران”

“آژنگ نیوز”: کتابمردم‌شناسی دانش پزشکی در فرهنگ ایران” اثرجدید دکتربلوکباشی منتشر شد.

شناسی

درباره کتاب

مردم‌شناسی دانش پزشکی در فرهنگ ایران مجلد سوم از مجموعه آثار دکتر علی بلوکباشی در زمینۀ پژوهش‌های مردم‌شناسی در فرهنگ و جامعۀ ایران است.

مولف در بخش نخست پیشینۀ تاریخی پزشکی عامه در ایران را بررسیده و در ادامه به معرفی روش‌های درمانی و اشاره به باورهای عامیانه عامیانه در مورد برخی از بیماری‌ها پرداخته و در پایان چنداثر طبی کهن را معرفی و نقد نموده و به کاربرد برخی داروها و روش‌های درمانی در شعر حافظ اشاره کرده است.

گروه خبر

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مناسبت امروز

از دیروز