scaled

نشست مجازی”مسئولیت علمی مورخ”

“آژنگ نیوز”:نشست مجازی”مسئولیت علمی مورخ”از سوی انجمن علمی تاریخ برگزار می شود.

سحنرانان:مصطفی مهرآئین و قباد منصور بخت

دبیر نشست:هوشنگ خسرو بیگی

زمان:چهارشنبه ۱۵دی ماه سال ۱۴۰۰خورشیدی ساعت ۱۸-۲۰

گروه خبر

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مناسبت امروز

از دیروز