“آژنگ نیوز”:بازار بزرگ وسنتی رشت در عهد قاجار از دو میدان بزرگ و کوچک و تعدادی بازارچه و کاروانسرا و تیمچه تشکیل می‌شد. دو میدان بزرگ و کوچک از قدیم وجود داشتند. میدان بزرگ یا همان پیله میدان در سمت غرب و میدان کوچک در شرق واقع بود. در میان این دو میدان بازارچه ها یا راسته ها بودند.کاروانسراها یا همان سرا ها و تیمچه ها در اطراف این دو میدان قرار داشتند.

بازارچه یا راسته از گروهی مغازه که افراد هم صنف را درکنار هم قرار می دهد تشکیل می‌گردید که به ندرت در میان آنها از صنف دیگری دیده می‌شد. راسته های معروف بازار عبارت بودند از: زرگران، مسگران، حلبی سازان ، میخ فروشان ، بلور فروشان ، سماور سازان ، بزازان، چوب فروشان ، یراق فروشان و آهنگران یا همان چلنگران و…

بازار رشت راسته بزازان 1279 - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

در تصویر فوق هم که مر بوط به عهد مظفری وحوالی سال ۱۲۷۹ خورشیدی است، راسته بزازان(پارچه فروشان)در بازار بزرگ رشت در عکسی از آنتوان سوروگین دیده می شود.

گروه تاریخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *