image 22

تصویر مقایسه ای از کره مریخ و زمین

“آژنگ نیوز”:تصویر مقایسه ای از کره مریخ و زمین.تصویر سمت راست نمایی از مریخ و سمت چپ از زمین است.

image 22

انسان روی مریخ باید بیش از ۱۴ هزار بار نفس بکشد تا به اندازه یک بار نفس کشیدن در زمین اکسیژن بگیرد.

گزارش از : شاهین رهنورد واقف

گروه گزارش

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مناسبت امروز

از دیروز