image 182

بنی آدم اعضای یکدیگرند،پیامی تاریخی

“آژنگ نیوز”:بنی آدم اعضای یکدیگرند،پیامی تاریخی وحاکی از اصالت و اهمیت همبستگی در نزدملت ایران است.اما این فرهنگ باید همواره در همه ابعاد جامعه مشاهده شود. این امر نیازمند فعالیت فرهنگی بیشتری است. در میان مردم جهان و از جمله کشور کانادا فعالیتهای متنوعی در این زمینه صورت می گیرد.

image 182

از جمله یه این تابلو که یادبود صلح کانادانام دارد می توان اشاره کرد که در آن آمده است: “اگر شما خوشبخت‌تر از دیگران هستید بهتر است یک سفره بلندتر پهن کنید تا اینکه دیوار خانه‌هایتان را بلندتر بسازید.”

گزارش:محبوبه غلامی

گروه گزارش

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مناسبت امروز

از دیروز