image 54

اتفاقات مهم دوران محمد شاه قاجار

به گزارش “آژنگ نیوز”اتفاقات مهم دوران محمد شاه قاجار در آینده کشور هم نقش داشته است. این تصویری از محمدشاه قاجار سومین پادشاه از حکومت قاجاریه است.

image 54

در زمان حکومت وی دو اتفاق مهم افتاد نخست اینکه ، اولین گروه از دانشجویان ایرانی برای تحصیل عازم فرنگ شدند

دو دیگر این که نخستین دستگاه چاپ وارد ایران شد.

گروه تاریخ

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.