image 99

انتشارکتاب “اسطوره‌ها هشدار می‌دهند”

به گزارش “آژنگ نیوز”کتاب “اسطوره‌ها هشدار می‌دهند؛ به جست‌وجوی اسطوره‌ها در میدان تحقیق” منتشر شد.نویسنده:مانی کلانی، انتشارات فرهامه، چاپ اول ۱۳۹۹، ۱۹۱صفحه، ۵۰۰۰۰تومان.

image 99

درباره کتاب

در این کتاب نشان داده می‌شود چگونه کار اسطوره تذکر به این مورد است که به هم خوردن تعادل میان شهر و روستا، زنانگی و مردانگی یا دیگر تقابل‌های دوتایی، بحران‌زاست؛ بحرانی ناشی از استثمار زیست‌جهان توسط نظام سرمایه‌داری که معطوف به استثمار کار انسان و مصرف انبوه مردم را به تقلا برای کسب حداقل معاش، محدود و اسیر ساخته است.

لذا جان مایۀ اسطوره همان است که از منظری پدیدارشناختی، رخدادهایی در زندگی ایرانیان و اجتماعات آنها وجود دارد که با آگاهی از آنها، شاید بتوان از این وحشت مستتر در لحظه لحظۀ زندگی روزمره گذر کرد و دوباره اهمیت تعادل میان قطب‌های تقابلی را به جد یادآور و بدان آگاه شد. نتیجۀ این سطح از آگاهی نیز همان است که می‌توان جهان به سامان‌تری را -با علم به پیام اسطوره‌ها – از نو ساخت و تجربه کرد.

گروه رسانه

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مناسبت امروز

از دیروز