انتشارکتاب”اقتصاد رومی پلینی: تاریخ طبیعی، نوآوری و رشد “

“آژنگ نیوز”:کتاب”اقتصاد رومی پلینی: تاریخ طبیعی، نوآوری و رشد “منتشر شد. نویسنده:ریچارد سالر.این کتاب اولین مطالعه جامع اندیشه اقتصادی پلینی بزرگ – و پیامدهای آن برای درک نوآوری و رشد…

تقویم تاریخ ایران،امروز ۱۹آ‌ذرماه

“آژنگ نیوز”:تقویم تاریخ ایران،امروز ۱۹آ‌ذرماه بدین شرح است: ۱۹آذر ماه سال ۱۳۴۰ خورشیدی،جشن فارغ التحصیلی آموزشگاه بهیاری برگزار شد. ۱۹آذر ماه سال ۱۳۴۱ خورشیدی،تحویل اسناد مالکیت کشاورزان خراسان آغاز شد.…