انتشارکتاب”دین و دموکراسی در فلسفه سیاسی”

image 102

به گزارش “آژنگ نیوز”کتاب”دین و دموکراسی در فلسفه سیاسی”منتشر شد. نویسنده: جان رالز، جعفر محسنی دره‌بیدی، نشر قصیده‌سرا، چاپ اول ۱۳۹۹، ۱۶۱صفحه، ۳۰۰۰۰تومان.

image 102

درباره کتاب

امروزه رالز را خیلی ساده با اصول عدالت، وضع نخستین و پرده جهل او می‌شناسیم. او را فیلسوف لیبرالی می‌دانیم که دربارۀ مفهوم پیچیدۀ عدالت تحقیق فلسفی انجام داده است. شرح او دربارۀ عدالت بنیاد لیبرالیسم اوست.

از سوی دیگر او با این شرح می‌کوشد دموکراسی را اخلاقی جلوه دهد. به هرحال تمام تلاش او این است که دکترین‌های دینی و همین‌طور سکولار را بر اساس ایده معقولیت سیاسی خود بسنجد و نقد کند. کار او از این لحاظ هم دفاع از دین است و هم نقد دین. از دین معقول و هماهنگ با برداشت سیاسی معقول دفاع می‌کند و دین نامعقول و ناسازگار با برداشت سیاسی معقول را به نقد می‌کشد.

بنابراین کار او هم از جهت روشنفکری و هم از جهت سیاسی قابل توجه است. این اثر کوچک نیز به صورتی ساده می‌کوشد دغدغه‌های او را در این زمینه نشان دهد، هر چند نقدهایی هم از مواضع مختلف به اندیشه‌های سیاسی او وارد می‌داند.

گروه رسانه

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.