image 44

۳۰ آفت در روش فکر کردن

به گزارش “آژنگ نیوز”فکرکردن کار ساده ای نیست محمود سریع القلم به “۳۰ آفت در روش فکر کردن بعضی افراد” رابدین ترتیب شرح داده است.

۱نظر خود را نسبت به یک شخص یا موضوع، صحیح و نهایی می دانند؛

۲اگر با کسی اختلاف فکری پیدا کنند، بر او القاب می گذارند؛

۳اندیشه انسان ها را به خوب و بد تقسیم می کنند؛

۴اندیشه انسان ها را به درست و غلط تقسیم می کنند؛

۵اختلاف،در یک موضوع باقی نمی ماند؛ به تدریج حتی به صورت ساختگی به موضوعات دیگر تسرّی پیدا می کند؛

۶اختلاف فکری به عنوان یک “حق انسانی” محسوب نمی شود؛

۷اختلاف فکری به عنوان یک “امر طبیعی” محسوب نمی شود؛

۸وقتی اختلاف فکری صورت می پذیرد، غیبت کردن مجاز می شود؛

۹وقتی اختلاف فکری صورت می پذیرد، تحریف سخن طرف مقابل مجاز می شود؛

۱۰وقتی اختلاف فکری صورت می پذیرد، وارونه جلوه دادن سخن طرف مقابل مجاز می شود؛

۱۱وقتی اختلاف فکری صورت می پذیرد، دشنام دادن مجاز می شود؛

۱۲افراد به گونه ای صحبت می کنند که گویی شناخت آنها از موضوعات، مطلق است؛

۱۳این گونه آغاز کردن جملات بسیار کم است: حدس می زنم، احتمال می دهم، تا به امروز به این نتیجه رسیده ام، شاید اینطور باشد؛

۱۴مدرک داشتن دلیل بر این نیست شخص آداب اندیشیدن را می داند؛

۱۵-مدرک داشتن دلیل بر این نیست که شخص نحوه برخورد با اندیشه متفاوت و اندیشه متضاد را می داند؛

image 44

۱۶وقتی با کسی اختلاف فکری پیدا می کنند با پیراهن و کفش و کیف او هم کار دارند؛

۱۷کسانی سریع با دیگران اختلاف فکری پیدا می کنند، که بسیار کم مطالعه کرده اند و عمدتاَ افراد شفاهی هستند؛

۱۸کسانی که شفاهی هستند، دقت بسیار کمی دارند؛

۱۹کسانی که شفاهی هستند و مطالعه نمی کنند، کمتر به دیگران گوش می دهند: بیشتر می خواهند حرف خودشان را بزنند؛

۲۰کسانی که متوجه هستند به یک نظر رسیدن چقدر زحمت دارد، کمتر حرف می زنند؛

۲۱کسانی که شفاهی هستند، در بحث کردن زودتر عصبانی می شوند؛

۲۲کسانی که شفاهی هستند، با کمترین داده، بیشترین قضاوت ها را می کنند؛

۲۳کسانی که ذهن حقوقی و دقیقی ندارند، راحت تر سخنان نسنجیده را می پذیرند؛

۲۴کسانی که بسیار مطالعه می کنند و سؤال می کنند تا به یک نظر و قضاوت برسند، انسان های اخلاقی تری هستند؛

۲۵کسانی که بسیار مطالعه می کنند و سؤال می کنند، آرام سخن می گویند و فریاد نمی کشند؛

۲۶کسانی که بسیار مطالعه می کنند و سؤال می کنند، جهل را راحت تر تحمل می کنند؛

۲۷فکر کردن ، سخت ترین عادتی است که انسان می تواند به آن عادت کند؛

۲۸نحوۀ برخورد یک جامعه با یک فکر و فکر متفاوت، سرنوشت آن را رقم می زند؛

۲۹فرد و جامعه ای که در عادات فکری خود تحول ایجاد نمی کند، متوقف می شود؛

۳۰-تعامل بین المللی باعث می شود تا افراد، جوامع و نخبگان در معرض تفاوت ها قرار گرفته و شروع به فکر کردن بنمایند.

گروه گزارش

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مناسبت امروز

از دیروز