بایگانی برچسب ها: نشریه وحید

انتشار نشریه وحید شماره ۶۰ مرداد ماه

“آژنگ نیوز”:نشریه وحید شماره ۶۰ مرداد ماه،منتشر شد.یادداشت اصلی این شماره به موضوع تاسف برانگیز خساراتی که سیل به کشورمان وارد آورد ،اختصاص یافته است. نکته مهم این گزارش تاکید بر اتخاذ تدابیر و بهره گیری از برنامه ریزیهای علمی برای بررسی وضعیت زندگی مردم پس از وقوع سیل است.همچنین راهکارهایی برای این موضوع ارایه […]

انتشار نشریه وحید شماره ۵۹تیرماه

“آژنگ نیوز”:نشریه وحید شماره ۵۹تیرماه ،منتشر گردید. گزارش اصلی و محوری این شماره در خصوص معرفی کشورهای جهان است.ایم گزارشها بر ضرورت مسافرت و تاکید بر دیدن جهان متفاوت بنیان گرفته است. گزارشها و تصاویر مربوط به کشورهای هلند،آلمان و سوئد اختصاصی بوده و توسط خبر نگار این نشریه از آلمان ارسال شده است. عناوین […]

انتشار شماره ۵۸ نشریه وحید

“آژنگ نیوز”:شماره ۵۸ نشریه وحید در تاریخ خرداد ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی منتشر گردید. در شماره ۵۸ نشریه وحید مطالبی مانند:گزارشی از برگزاری نمایشگاه ۵ هزار ساله تاریخ ایران در لندن،تاریخچه تغییر نام مناطق جغرافیایی ایران،معرفی چهره صنیع الدوله و پیشینه داستانهای حماسی ایران ،به چاپ رسیده است. گروه خبر

انتشار شماره ۵۷ نشریه وحید

“آژنگ نیوز”:شماره ۵۷ نشریه وحید در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ منتشر شد. گزارشهای متنوعی در این شماره به چاپ رسیده که عبارتند از:نصب تیر چراغ برق در تهران،نگاهی به تاریخچه تولید نعل اسب،بازی هفت سنگ،تاریخچه فوتبال پرتغال و مطلبی در خصوص خلقیات ما ایرانیان. گروه خبر

انتشار شماره۵۶ نشریه وحید

“آژنگ نیوز”:شماره۵۶ نشریه وحید،در فروردین ماه منتشر شد. گزارش اصلی این شماره به بررسی تاریخچه اولین کشتی تفریحی ایران با نام رافائل اختصاص دارد.مطالب دیگر این شماره عبارتند از:اولین سیستم آموزشی کشور،معرفی محسن هشترودی و توصیف سیستم حمل و نقل آینده بر روی کره زمین. گروه خبر

انتشار شماره ۴۶ نشریه وحید

“آژنگ نیوز”:شماره ۴۶ نشریه وحید منتشر شد.در این شماره به تاریخ خرداد ماه ۱۴۰۰ خورشیدی ،گزارش اصلی به موزه ها و اهمیت انها اختصاص یافته است. گروه رسانه

انتشار شماره ۴۵ نشریه وحید

“آژنگ نیوز”:شماره ۴۵ نشریه وحید به تاریخ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ خورشیدی منتشر شد.عناوین برخی از مطالب عبارتند از:خلیج فارس یکی از مهمترین مناطق جهان،نگاهی به تاریخ جهانی روز کارگر،تاریخچه ساخت واکسن کورونا و… گروه رسانه

انتشار شماره ۴۴ نشریه وحید

“آژنگ نیوز”:شماره ۴۴ نشریه وحید به تاریخ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ خورشیدی منتشر شد. پارک شهر قدیمی ترین وپردرخت ترین پارک تهران،ورود چرخ خیاطی به ایرانُاولین گل فروشی ایران ،تجارت با انگلستان و… از جمله مطالب این شماره هستند. گروه رسانه

انتشار نشریه وحید شماره۲۸

“آژنگ نیوز”:نشریه وحید شماره۲۸آذر ماه ۱۳۹۸ خورشیدی منتشر شد. گزارش اصلی این نشریه در مورد خوردنی ها در گذشته ایران است. عناوین برخی مطالب عبارتند از:کشاورزی صنعتی و سنتی،تاریخچه صنعت تولید کشمش،صنعت شیرینی و خشکبارو…مطالب دیگر. گروه رسانه
عنوان ۱ از ۲۱۲ »

مناسبت امروز

از دیروز