برچسب: آلمان

ویلون یک شهر لهستان ؛از آلمان غرامت جنگ جهانی دوم را خواست

“آژنگ نیوز”:شهرویلون در مرکز لهستان، به عنوان اولین شهری که در آغاز جنگ جهانی دوم در سپتامبر ۱۹۳۹میلادی مورد حمله ارتش نازی قرار گرفت، تاریخ را ثبت کرد. اکنون، با…