برچسب: آلمان

انتشارکتاب “کمرهای خم‌شده / پروپاگاندای آلمان نازی و جمهوری دموکراتیک آلمان”

“آژنگ نیوز”: کتاب “ کمرهای خم‌شده / پروپاگاندای آلمان نازی و جمهوری دموکراتیک آلمان“منتشر شد نوسنده:راندال بایتورک ترجمه دکتر کاوه حسین‌زاده‌راد چاپ اول ۱۴۰۲، نشر پیله قطع رقعی، ۳۴۹صفحه، جلد…