برگزاری نخستین همایش دوسالانۀ بین‌المللی انجمن باستان‌شناسی ایران

نخستین همایش دوسالانۀ بین‌المللی انجمن باستان‌شناسی ایران: برهمکنش‌های فرهنگی، پیوست و گسست ۱۳و ۱۴ آذرماه ‌‏۱۳۹۸ در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.‏ در این همایش باستان‌شناسان ایرانی و غیر ایرانی…