دسته: پوشه

تقویم تاریخ ایران،امروز۷خرداد ماه

“آژنگ نیوز”:تقویم تاریخ ایران،امروز۷خرداد ماه بدین شرح است: ۷خرداد ماه سال ۱۳۴۷ خورشیدی،قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی تصویب شد. ۷خرداد ماه سال ۱۳۴۷ خورشیدی،شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم نفت…