دسته: تاریخ

تقویم تاریخ ایران،امروز۳۱خرداد ماه

“آژنگ نیوز”:تقویم تاریخ ایران،امروز۳۱خرداد ماه بدین شرح است: ۳۱خرداد ماه سال ۱۳۵۰ خورشیدی،چهارمین کنفرانس ارزشیابی انقلاب آموزشی در شهر رامسر گشایش یافت. ۳۱خرداد ماه سال ۱۳۵۰ خورشیدی،قانون اجازه اجرای موافقتنامه…