دسته: تاریخ

تقویم تاریخ ایران،امروز ۵خرداد ماه

“آژنگ نیوز”:تقویم تاریخ ایران،امروز ۵خرداد ماه بدین شرح است: ۵خرداد ماه سال ۱۳۵۰ خورشیدی،رئیس انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم اتحاد شوروی سوسیالیستی به ریاست کمیته برگزاری جشن های ۲۵۰۰ساله ایران انتخاب…

انتشارکتاب “ملوک‌الکلام / درباره نسب و سرگذشت فتحعلی‌شاه قاجار “

“آژنگ نیوز”:کتاب “ملوک‌الکلام / درباره نسب و سرگذشت فتحعلی‌شاه قاجار “منتشر شد. تقریر فتحعلی‌شاه قاجار تحریر میرزامحمدتقی علی‌آبادی مازندرانی تصحیح سیدسعید میرمحمدصادق چاپ اول ۱۴۰۱، نشر سنگلج قطع پالتویی، ۹۰صفحه،…