آژنگ نیوز”:واحد های اندازه گیری در ایران قدیم با واحدهای اندازه گیری کنونی تفاوتهای زیادی داشته است. از این رو آگاهی از این تغییرات برای مطالعه تاریخ بسیار اهمیت دارد.در این بخش تعدادی از واحدهای اندازه گیری را میتوان مشاهده کرد.

یک من = ۳ کیلو
ری = ۴ من
خروار = ۱۰۰ من
چارک = یک چهارم من
سیر = یک دهم چارک = یک چهلم من 
مثقال = یک شانزدهم سیر
قیراط = یک بیست و سوم مثقال
نخود = یک بیست و چهارم مثقال
گندم = یک چهارم نخود

وزن 1 - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

واحد های اندازه گیری طول در ایران قدیم 

یک ذرع = ۱۰۴ سانتیمتر
چارک = یک چهارم ذرع
گره = یک چهارم چارک = یک شانزدهم ذرع
بهر = یک دوم گره = یک هشتم چارک = یک سی و دوم ذرع
فرسخ = ۶۰۰۰ ذرع
اندازه گیری با دست (اَرَج / ارش)

برای اندازه گیری چیزهای بزرگتر، از فاصله بین آرنج تا انگشتانش استفاده کرده و این اندازه را اَرَج یا ارَش نامید.

ذراع نیز واحد قدیم برای طول که به اندازه از آرنج تا سر انگشتان مرد بوده است .

گروه گزارش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *