آژنگ نیوز”:نقدی بر درس تاریخ شفاهی در برنامهٔ درسی جدید رشتهٔ تاریخ و مروری بربی‌توجهی به الزامات حقوقیِ تاریخ شفاهی را در این صفحه مطالعه خواهید کرد..

بی‌تردید برنامهٔ پیشنهادی درس تاریخ شفاهی قابل نقد و بررسی است و می‌توان در چندین نوشتار، موضوعاتی نظیر عدمِ همخوانی اهداف ویژه با سرفصل‌ها، معیارهای گزینش منابع،‌ عدمِ معرفی منبع برای برخی سرفصل‌ها همچون ویرایش و تدوین در تاریخ شفاهی و … را تجزیه‌وتحلیل کرد؛ اما در این یادداشت به ذکر دو نکته بسنده می‌‌شود:

نکتهٔ اول، فارغ از اینکه آیا اختصاص تنها دو واحد برای آموزش تاریخ شفاهی راهگشای دانشجویان برای انجام طرح‌های تاریخ شفاهی خواهد بود یا نه، برنامۀ این درس با نگاهِ نظری پیشنهاد شده و از منظر اجرایی به آن پرداخته نشده است.

نکتۀ دوم اینکه الزاماتِ حقوقی مصاحبه‌های تاریخ شفاهی کاملاً نادیده گرفته شده و در سرفصل‌ها به این موضوعِ حساس اشاره نشده است. تکالیف حقوقی افراد یا سازمان‌ها در قبال یکدیگر و تعهدات آنها نسبت به اطلاعات حاصل از مصاحبه، از مهم‌ترین موضوعات در فرآیند تاریخ شفاهی به‌شمار می‌آید. منبعِ مرتبط با سرفصل مذکور در دسترس است و کتاب «مسائل حقوقی مصاحبه‌های تاریخ شفاهی» بر اساس طرح پژوهشی مصوب شورای پژوهش سازمان اسناد و کتابخانهٔ ملّی ایران تألیف و منتشر شده است.

نویسنده:پیمانه صالحی

نویسنده و پژوهشگر تاریخ شفاهی،‌ کارشناس‌ارشد زبان و ادبیات فارسی.

گروه گزارش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *