آژنگ نیوز”:تصویری از سنگ مقدس منطقه باستانی تیمره که نماد خورشید است.تیمره منطقه ای است که سرچشمه های رود اناربار است و قدیمی ترین نشانه های تمدن بشری در این نقطه یافت شده است . در منطقه مابین محلات خمین و گلپایگان در قیدو و مزاین قرار دارد.

تیمره منطقه ای است که سرچشمه های رود اناربار است و قدیمی ترین نشانه های تمدن بشری در این نقطه یافت شده است . در منطقه مابین محلات خمین و گلپایگان در قیدو و مزاین قرار دارد.

خورشید نماد - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

پیشینه وجود تمدن در این منطقه گویای دورانی است که بشر به ابزار نخستین شکار و رام کردن حیوانات و پس از آن کشاورزی و کاشت حیوانات روی آورده است.

سنگ نگاره های بیشمار که بزرگترین مجموعه سنگ نگاره های ایران که بیش از ۲۱ هزار قطعه است و به بهشت سنگ نگاره ها معروف هستند.

تاریخ خط ، زبان، آیین ها ، نمادها ، مجموعه اطلاعات معیشتی و شکار، حفاظت، اعلام خطر، شیوه زندگی و حتا محیط اقلیمی را از منظر آنان میتوان مورد مطالعه قرار داد .

بزرگترین و زیباترین گالری انسان های اولیه رادر این سنگ نگاره ها می توان مجموعه ای از حیوانات شناخته و ناشناخته مشاهده کرد.

در نهایت باید اشاره کرد که سنگ نوشته ها با خطوط تصویری ،ایدئوگرام. سطری، ایلامی، پهلوی ، دیرینکده ای است از سیر تاریخی خط در ایران .

گروه تاریخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *