آژنگ نیوز”:جشن گرفتن به به مناسبت قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر امشب موجب شده بود خیابانهای مرکز شهر تهران و بسیاری از شهرهای دیگر، تعداد زیادی از مردم را در حال شادی ببیند.در حقیقت این واکنش مردم به یک واقعه و جشن گرفتن برای آن؛ خبر از وجود یک نیاز اساسی در جامعه میدهد که مسابقه فوتبال امکان ظهور آن را فراهم میکند.

جشن گرفتن وشادمانی مترادف وهمراه هم هستند.به همین جهت درپاسخ به این سوال که چرا مردم جوامع مختلف واز جمله مردم ما جشن میگیرند،همین احساس شاد بودن کافی است.اما واقعیت آن است که مراسم جشن دستاوردهای بسیار مفیدی فراتراز یک شادمانی ساده برای جامعه دارند.

مامعمولاً چیزهایی را که دوست نداریم یا برایشان ارزش قائل نیستیم جشن نمی گیریم.اما وقتی چیزی برایمان ارزش دارد؛آنرا با دیگران جشن می گیریم،در نتیجه همکاری بین افراد درخانواده و جامعه افزایش می یابد.

به همین دلیل اگریک موضوع مشترک درهمه کشورهای جهان وجود داشته باشد،این است که مردم می دانند چگونه جشن بگیرند! انسان ها درطول تاریخ رویدادها،گردهمایی ها و مهمانی هایی رابرای جشن گرفتنِ پیروزی ها،تولدها،سالگردها،مناسبت های خاص و غیره برگزار کرده اند.البته اشاره به این نکته ضرورت دارد که ازگذشته های دوراجداد ما ازطریق این تشریفات وضیافت ها به خدایان نیز احترام می گذاشتند.

زیرا جشنها دوره هایی از زمان بوده اند که اززندگی روزمره جدا میشده اند وطی آن گروهی فعالیت هایی را انجام می دادند که اغلب به عنوان ارتباط با دنیای مافوق بشری تصور می شد.به عنوان نمونه اسامی جشنواره‌ها دریونان وروم اغلب این ارتباط نزدیک را با یک الوهیت،یک قهرمان یا یک بنیان‌گذار انسان بیان می‌کنند،یا به یک فعالیت آیینی اشاره می‌کنند که مشخصه یک جشن است

حشن فوتبال11 - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

جشنواره‌های مشترک هویت گروهی را،دردرجه اول برای گروه‌های کوچکتر ،بعد خانواده و گروه وقبیله گرفته تا درسطح شهر،و در نهایت همه یونانی‌ها، پایه‌گذاری و بیان می‌کرد.

از آن زمان بود که جشن هاآیین ها را می ساختند،آیین هایی مبتنی بر قدرت های مافوق بشری مانند خدایان، اجداد قهرمان، مردگان، ویا بشری مانند یا پادشاهان و امپراتوران. با سیر این روند جشنواره ها در نهایت زمان و مکان و جامعه را نظم می بخشیدند.

بدین ترتیب روشن است که جشن یک آیین باستانی است وازگذشته های دورهمواره رواج داشته است،زیرا راهی برای جامعه بشری فراهم کرده تا مردم درآن نسبت به دستاوردهایشان احساس خوبی داشته باشند.مردم وقتی جشن می گیرند درحال تقویت روحیه و زمینه سازی برای تلاشهای جدید و فراهم کردن دستاورد مهم دیگری هستند.بدون جشنها ما به سادگی وضعیت موجود راحفظ می کنیم وصراحتاً لذت بسیار کمتری از زندگی خواهیم داشت.

همچنین مردم به این دلیل جشن می گیرند که آنها را به یاد نقاط عطف زندگی یا سنت های فرهنگیشان می اندازد.از این رویکی از راه های تمایز یک فرهنگ ازفرهنگ دیگرازطریق جشن هایی است که هرسال برگزارمیشود.به بیان دیگرجشنها به نوعی هویت جامعه را می سازد وپیوندجامعه را با ریشه های سنتی اش تقویت می کند.

صد البته رویدادهای ورزشی امروزه در دسترس ترین و کاربردی ترین بهانه برای جشن گرفتن هستند.جشنی که به نظر میرسد همه علاقه مندان به فوتبال و همه مردمی که شادی را موجب سلامت میدانند میتوانند در آن حضور داشته باشند.

نویسنده:حسن محرابی

گروه گزارش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *