آژنگ نیوز: امروزه اکثر مردم با اصطلاح «سرمایه داری» و معنای آن آشنا هستند. اما آیا می دانستید که بیش از ۷۰۰ سال است که سرمایه داری وجود دارد؟بنابر این سرمایه داری امروز یک سیستم اقتصادی بسیار متفاوت با زمانی است که در قرن چهاردهم در اروپا شروع به کار کرد. در واقع، نظام سرمایه داری سه دوره متمایز را پشت سر گذاشته است که از بازرگانی شروع شده، به سمت کلاسیک (یا رقابتی) رفته و سپس در قرن بیستم به کینزیسم یا سرمایه داری دولتی تبدیل شده است،البته قبل از اینکه بار دیگر به سرمایه داری جهانی تبدیل شود.

آغاز: سرمایه داری تجاری، قرن ۱۴-۱۸

به گفته جیووانی آریگی، جامعه شناس ایتالیایی، سرمایه داری برای اولین بار در قرن چهاردهم به شکل تجاری خود ظاهر شد. این یک سیستم تجارت بود که توسط بازرگانان ایتالیایی ایجاد شد که می خواستند با فرار از بازارهای محلی سود خود را افزایش دهند. این سیستم جدید تجارت تا زمانی که قدرت های اروپایی در حال رشد شروع به سود بردن از تجارت راه دور کردند، محدود بود، زیرا آنها روند گسترش استعمار را آغاز کردند. به همین دلیل، ویلیام رابینسون، جامعه شناس آمریکایی، آغاز سرمایه داری سوداگرانه را با ورود کلمب به قاره آمریکا در سال ۱۴۹۲ عنوان می کند. برای معامله گران این ظهور «مرد میانی» بود. این موضوع همچنین ایجاد بذرهای شرکت بود – شرکت‌های سهامی که برای دلالی تجارت کالاها استفاده می‌شدند، مانند شرکت هند شرقی بریتانیا. برخی از اولین بورس ها و بانک ها نیز در این دوره به منظور مدیریت این سیستم جدید تجارت ایجاد شدند.

با گذشت زمان و قدرت‌های اروپایی مانند هلندی‌ها، فرانسوی‌ها و اسپانیایی‌ها، دوره بازرگانی با تصرف کنترل تجارت کالاها، مردم (به عنوان افراد برده) و منابعی که قبلاً توسط دیگران کنترل می‌شد، مشخص شد. آنها همچنین از طریق پروژه‌های استعماری، تولید محصولات زراعی را به زمین‌های مستعمره منتقل کردند و از نیروی کار برده‌شده و برده‌دار سود بردند. تجارت مثلث اقیانوس اطلس، که کالاها و مردم را بین آفریقا، آمریکا و اروپا جابه جا می کرد، در این دوره رونق گرفت. این نمونه ای از سرمایه داری تجاری در عمل است.

این اولین دوره سرمایه داری توسط کسانی که توانایی آنها برای انباشت ثروت توسط قدرت های سلطنتی و اشراف حاکم محدود بود، مختل شد. انقلاب‌های آمریکا، فرانسه و هائیتی سیستم‌های تجارت را تغییر دادند و انقلاب صنعتی ابزارها و روابط تولید را به‌طور چشمگیری تغییر داد. این تغییرات با هم، دوره جدیدی از سرمایه داری را آغاز کردند.

دوره دوم: سرمایه داری کلاسیک (یا رقابتی)، قرن نوزدهم

سرمایه داری کلاسیک شکلی است که ما احتمالاً وقتی به این فکر می کنیم که سرمایه داری چیست و چگونه عمل می کند، به آن فکر می کنیم. در این دوره بود که کارل مارکس سیستم را مورد مطالعه و نقد قرار داد، که بخشی از آنچه باعث می شود این نسخه در ذهن ما بماند. به دنبال انقلاب های سیاسی و فناوری که در بالا ذکر شد، سازماندهی مجدد گسترده ای در جامعه رخ داد. طبقه بورژوازی، صاحبان ابزار تولید، در داخل دولت-ملت های تازه تشکیل شده به قدرت رسیدند و طبقه وسیعی از کارگران زندگی روستایی را ترک کردند تا کارخانجاتی را که اکنون کالاها را به روش مکانیزه تولید می کردند، استخدام کنند.

سرمایه داری - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

این دوره از سرمایه داری با ایدئولوژی بازار آزاد مشخص می شد که معتقد است بازار باید بدون دخالت دولت ها به حال خود رها شود. همچنین با فناوری‌های ماشینی جدید مورد استفاده برای تولید کالاها و ایجاد نقش‌های متمایز توسط کارگران در یک تقسیم کار تقسیم‌بندی شده مشخص می‌شود.

بریتانیایی ها با گسترش امپراتوری استعماری خود که مواد خام را از مستعمرات خود در سراسر جهان با هزینه کم به کارخانه های خود در انگلستان می آورد، بر این دوره تسلط یافتند. به عنوان مثال، جان تالبوت جامعه شناس، که تجارت قهوه را در طول زمان مورد مطالعه قرار داده است، خاطرنشان می کند که سرمایه داران بریتانیایی ثروت انباشته شده خود را در توسعه زیرساخت های کشت، استخراج و حمل و نقل در سرتاسر آمریکای لاتین سرمایه گذاری کردند که باعث افزایش عظیم در جریان مواد خام به کارخانه های بریتانیا شد. . بسیاری از نیروی کار مورد استفاده در این فرآیندها در آمریکای لاتین در طول این زمان، تحت اجبار، بردگی یا پرداخت دستمزدهای بسیار پایین بود، به ویژه در برزیل، جایی که بردگی تا سال ۱۸۸۸ پایان یافت.

در این دوره، ناآرامی در میان طبقات کارگر در ایالات متحده، در بریتانیا و در سرتاسر سرزمین‌های مستعمره به دلیل دستمزدهای پایین و شرایط بد کار رایج بود. آپتون سینکلر به طرز بدنامی این شرایط را در رمان خود به نام جنگل به تصویر کشید. جنبش کارگری ایالات متحده در این دوره از سرمایه داری شکل گرفت. بشردوستی نیز در این دوران ظهور کرد، به عنوان راهی برای کسانی که توسط سرمایه داری ثروتمند شدند تا ثروت را بین کسانی که توسط سیستم استثمار شده بودند توزیع کنند.

دوره سوم: سرمایه داری کینزی یا «نیو دیل».

با طلوع قرن بیستم، ایالات متحده و دولت‌های ملی در اروپای غربی به‌عنوان دولت‌های مستقل با اقتصادهای متمایزی که توسط آن‌ها محدود شده بودند، به‌طور محکم تأسیس شدند. مرزهای ملی. دوره دوم سرمایه‌داری، آنچه ما «کلاسیک» یا «رقابتی» می‌نامیم، توسط ایدئولوژی بازار آزاد و این باور که رقابت بین شرکت‌ها و ملت‌ها برای همه بهترین است و راه درستی برای عملکرد اقتصاد است، اداره می‌شد.

با این حال، پس از سقوط بازار سهام در سال ۱۹۲۹، ایدئولوژی بازار آزاد و اصول اصلی آن توسط سران کشورها، مدیران عامل و رهبران بانکداری و مالی کنار گذاشته شد. عصر جدیدی از مداخله دولت در اقتصاد متولد شد که مشخصه دوره سوم سرمایه داری بود. اهداف مداخله دولت حفاظت از صنایع ملی در برابر رقابت برون مرزی و تقویت رشد شرکت های ملی از طریق سرمایه گذاری دولتی در برنامه ها و زیرساخت های رفاه اجتماعی بود.

این رویکرد جدید برای مدیریت اقتصاد به عنوان «کینزگرایی» شناخته شد و بر اساس نظریه اقتصاددان بریتانیایی جان مینارد کینز منتشر شد که در سال۱۸۳۶ منتشر شد. کینز استدلال کرد که اقتصاد از تقاضای ناکافی برای کالاها رنج می برد و این تنها راه برای درمان است. این برای تثبیت جمعیت بود تا بتوانند مصرف کنند. اشکال مداخله دولتی که توسط ایالات متحده از طریق قانون گذاری و ایجاد برنامه در این دوره انجام شد، در مجموع به عنوان “معامله جدید” شناخته شدند و از جمله برنامه های رفاه اجتماعی مانند تامین اجتماعی، نهادهای نظارتی مانند اداره مسکن ایالات متحده و اداره امنیت مزرعه، قوانینی مانند قانون استانداردهای کار منصفانه در سال ۱۹۳۸ (که سقف قانونی را برای ساعات کار هفتگی تعیین کرد و حداقل دستمزد را تعیین کرد) و نهادهای وام دهنده مانند فانی مای که به وام مسکن یارانه پرداخت می کردند. نیو دیل همچنین مشاغلی را برای افراد بیکار ایجاد کرد و تأسیسات تولید راکد را با برنامه های فدرال مانند اداره پیشرفت کارها کار کرد. قرارداد جدید شامل تنظیم موسسات مالی بود که قابل توجه ترین آنها قانون گلس-استگال در سال ۱۹۳۳ بود و نرخ مالیات بر افراد بسیار ثروتمند و بر سود شرکت ها را افزایش داد.

مدل کینزی که در ایالات متحده پذیرفته شد، همراه با رونق تولید ایجاد شده توسط جنگ جهانی دوم، دوره ای از رشد اقتصادی و انباشت را برای شرکت های آمریکایی تقویت کرد که ایالات متحده را در مسیر تبدیل شدن به قدرت اقتصادی جهانی در این دوره از سرمایه داری قرار داد. این به قدرت رسیدن توسط نوآوری های تکنولوژیکی، مانند رادیو، و بعدها، تلویزیون، که به تبلیغات رسانه ای انبوه برای ایجاد تقاضا برای کالاهای مصرفی اجازه می داد، دامن زد. تبلیغ‌کنندگان شروع به فروش سبک زندگی کردند که می‌توان از طریق مصرف کالاها به آن دست یافت، که نقطه عطف مهمی در تاریخ سرمایه‌داری است: ظهور مصرف‌گرایی یا مصرف به‌عنوان یک شیوه زندگی.

رونق اقتصادی ایالات متحده در دوران سوم سرمایه‌داری در دهه ۱۹۷۰ به دلایل پیچیده‌ای متزلزل شد که در اینجا توضیح نمی‌دهیم. طرحی که در واکنش به این رکود اقتصادی توسط رهبران سیاسی ایالات متحده، و روسای شرکت‌ها و امور مالی طرح‌ریزی شد، یک طرح نئولیبرالی بود که بر اساس آن بسیاری از مقررات و برنامه‌های رفاه اجتماعی ایجاد شده در دهه‌های گذشته لغو شد. این طرح و اجرای آن شرایط را برای جهانی شدن سرمایه داری ایجاد کرد و به دوره چهارم و کنونی سرمایه داری منتهی شد.

مترجم:احسان محرابی

گروه تاریخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *