“آژنگ نیوز”: دوران فرامانروایی پوراندخت ساسانی،پادشاه زن ایرانی یک دوران منحصر به فرد در تاریخ ایران است. پوراندخت ساسانی (معروف به پوران) اولین زنی بود که در سالهای (۶۲۹ – ۶۳۲)میلادی ملکه امپراتوری ایران شد.او دختر خسرو پرویز دوم، پادشاه امپراتوری ساسانی (۵۹۰ – ۶۲۸)بود.

منابع مینویسند که این ملکه بزرگوار و دادگر بود و با رعایا رفتاری نیک داشت ترمیم بندها و پل ها بخشیدن مالیات عقب مانده به مردم ضرب سکه سیمین و ساختمان آتشکده از کارهای نیکی است که به او نسبت می دهند.

بوراندخت - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

بنا به نوشته فارسنامه پوراندخت رعایا را از پرداخت مالیات برای مدت یک سال آزاد کرد.طبری و بلعمی متن پیام پوراندخت را به ملت آورده اند که در آن مردم به فرمانبرداری و وفاداری دعوت شده اند. پوراندخت برای عقد نهایی پیمان صلح فرستادگانی به بیزانس نزد امپراتور گسیل داشت که رهبر آنها اسقف عیشویاب از گدال بود.

عیشویاب که عده ای از اسقف ها و کشیشها همراهی اش می کردند، به آلپو (حلب) آمد و نامه و هدایای ملکه را به امپراتور داد. مذاکرات کامیاب شد. هراکلی در جواب نامه به پوراندخت نوشت که پوراندخت در هر زمانی میتواند به پشتیبانی نظامی او امیدوار باشد. در روزگار شهریاری پوراندخت تازیان به قلمرو دولت ساسانی دست اندازی کردند. دوران شهریاری پوراندخت یک سال و چهار ماه بود.

منبع

ایران در آستانه سقوط ساسانیان، آ.ای.کولسنیک، ترجمه محمد رفیق یحیایی، ص ۱۶۷

گروه تاریخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *