“آژنگ نیوز”:دکتر عباس شیبانی از اعضای مؤسس نهضت آزادی ایران، عضو پیشین مجلس شورای اسلامی و شورای شهرتهران درسن ۹۱سالگی درگذشت.

شیبانی - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

محمدحسن اصغرنیا با ذکر خاطره ای در خصوص آقای شیبانی می نویسد:قبل از انقلاب دوستی که مشغول سربازی بود و۵شنبه جمعه که آزادبودندبه خانه دانشجویی ما می آمد تا صبح شنبه که پادگان برمی گشت.
یک روز جمعه ایشان به شدت به خودمی پیچید پرسیدم چه شده؟ گفت. ازدیروزتاحالا دل درد دارم و بتدریج شدت پیدا می‌کند.اوراباخود به منزل دکتر شیبانی در نزدیکی پادگان عشرت آباد بردم صبح ساعت حدود ۸/۵-۹ بود در زدم دکترخودش آمد در رابازکرد بما گفت شما داخل مطب( اتاقی نزدیک درب خانه که محل ویزیت بیماران ومراجعین بود) منتظر باشید تا من روپوش بپوشم وبیایم. بعدازاندک زمانی دکتربرگشت دوست سربازان را معاینه ونسخه نوشت ودرهمان زمان پرسید شغل شما چیست وایشان جواب دادسربازم…
دکترنسخه رانوشت وبه ما داد دوست سربازمان ازدکترسئوال کردچقدربرای حق ویزیت بپردازد؟
دکتردرجواب گفت: ازسربازکه نباید حق ویزیت گرفت باید مبلغی هم باودادتانسخه اش را تهیه کند.داشت این مطلب رامی گفت وازپشت میز بلند شد وماهم بلند شدیم خدا حافظ کردیم وازمنزل دکترخارج شدیم. آن دوست عزیزماکه بعداز پیروزی انقلاب بخشدار شده بود به جبهه رفت وشهید شد او شهید حیدرامامی بود. از برخوردصمیمی دکترشیبانی تعجب کرده بود ولی گفت عجیب است دراین روزگار دکترهایی با این روش ومنش وجود دارند .

گروه خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *