آژنگ نیوز: دیدگاه مورخان گوناگون درباره کریم خان زند موسس سلسله زندیه.

اگر بتوان به شاهی لقب «کبیر» داد، حتمأ کریم خان است. به طوری که کارهای او، امروز هم حدود سال ۱۲۰۲ ه ق ده سال بعد از مرگ کریم خان شاهد این مدعاست ..

(ویلیام فرانکلین، سیاح انگلیسی)

کریم خان، شاه بزرگی نبود. در بارش شکوه و جلالی نداشت و موفق به فتوحات بزرگی نگردید، اما باید قبول کرد که او به نحوی بسیار عالی حکومت می کرد ..

(سرجان ملکم)

حکومت این شخص را می توان پدیده ای استثنایی در تاریخ ایران به شمار آورد. برای او خوشبختی مردم بالاتر از همه چیز بود … برای رفتار نرمی که وکیل داشت، به حق باید او را ستود .

کریم خان - پایگاه اطلاع رسانی آژنگ

(ادوارد اسکارت وارینگ جهانگرد اروپایی)

گمان نمیکنم از آغاز جهان، که این همه شهریاران آمده اند. هیچ یک را چنین خوی نیک بوده باشد

(جلال الدین میرزا قاجار مولف نامه خسروان)

کد خدای جهان بود، نه دارای کیهان دیوان

(عبدالرزاق بیگ دنبلی)

پس از پطر کبیر و نادرشاه افشار، هیچ یک از سلاطین و متأخرین به حسب برز و بالا و یال و کوپال و ضخامت جثه و عظمت پیکر با وی برابر نبودند ..

(رضاقلی خان هدایت)

در عرض بیست و پنج شش سالی که در خدمت وکیل بودیم، از او مطلقا تعریف شجاعت، و آنکه در فلان معرکه چنان کردم و در آنجا چه قسم معارضه کردم و شمشیر چه، و اسب چه و …. با وصف آنکه شجاعت کامل داشت و دیده بودیم، به خدا قسم که نشنیدیم.

(میرزا محمد، کلانتر فارس)

هرگز درصدد آن نیستم که کریم خان را شخصیتی افسانه ای ببخشم ولی یک نکته قابل توجه است و آن این که کریم خان فهمیده بود که مردم ندارند و دیگر از هستی ساقط شده اند و به همین جهت بر آنان رحمت آورد و سعی کرد که دوران حکومت او مرهمی بر جراحات سی چهل ساله ی مردم ستمدیده ایران باشد و این مطلب قبل از او سابقه نداشت.

(عبدالحسین نوایی)

گروه تاریخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *